top of page

GIỚI THIỆU Máy diệt ong mật 911 Người nuôi ong

Chúng tôi là một công ty thuộc sở hữu gia đình và kỳ cựu với hơn 25 năm kinh nghiệm kết hợp, khi nói đến việc loại bỏ ong mật, chúng tôi là Tốt nhất!  Được thành lập vào năm 2010, chúng tôi cố gắng cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất hiện có.  Khách hàng của chúng tôi bao gồm các địa điểm dân cư và thương mại, chúng tôi là lựa chọn số 1 cho công ty điện lớn ở đây trong thị trấn xử lý tất cả việc loại bỏ ong mật của họ khỏi cột và bệ.  Chúng tôi phục vụ nhiều căn hộ, nhà ở được hỗ trợ, công trường xây dựng, bảng hiệu tòa nhà, v.v.

Chúng tôi chuyên loại bỏ và di dời các tổ ong mậtdịch vụ.

k9.jfif

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Để cung cấp dịch vụ tốt nhất mà chúng tôi có thể cung cấp và hỗ trợ hoặc làm việc với sự đảm bảo bằng văn bản! 

bottom of page