top of page

TỰ LÀM TẨY BONG? Không phải là một ý tưởng hay, hãy để các chuyên gia giúp đỡ!

Loại bỏ ong Nguy hiểm khi cố gắng tự làm

Chà?  bạn có thể thử loại bỏ lũ ong nếu bạn muốn tự chịu rủi ro? Câu hỏi của tôi là tại sao?  Tôi đã thấy quá nhiều người bị thương chỉ để tiết kiệm một vài đô la và chỉ để những con ong mật quay lại ngay chỗ cũ !_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

Tự mình loại bỏ ong mật không phải là một ý tưởng hay, vì vậy theo ý kiến của tôi, hãy thuê các chuyên gia để tránh đau lòng và đau đớn! 

Một người bạn của tôi ở Arizona chỉ giao dịch với những con ong sát thủ. Các video của anh ấy có thể không phù hợp với khán giả nhỏ tuổi do có cảnh báo về ngôn từ tục tĩu! Vui thích

bottom of page